Om anmälan för våra aktiviteter

 

Vi behöver din anmälan i god tid för att kunna planera möblering och fika.

Anmälan kan göras via SMS eller telefon till angiven person, eller via e-post till föreningen: info@tyrgarden.se.
Alternativt via Facebook-gruppen.