Resultat av medlemsenkäten

Enkäten skickades med höstprogrammet 2019 till 260 medlemmar. Vi fick in 80 svar, dvs 30% och vi tackar för engagemanget!

De flesta som svarat är aktiva och deltar ganska regelbundet i våra aktiviteter, men vi fick svar även från några som inte deltar, ett speciellt tack för att ni i alla fall deltog i detta!

Ett syfte med enkäten är ju att få en hint om hur vi uppfattas. Vi känner oss allt lite stolta över all uppskattning som ni uttrycker i era svar.

Vi ville också få en kompassriktning för framtiden och där fick vi en del att jobba med. Många idéer och en del genomförbart även på kort sikt.

När det gäller var och hur vi ska bli effektivare i vårt värvningsarbete, så kan man konstatera att det till stor del beror på hur vi medlemmar själva berättar om TTS och våra aktiviteter: Grannar, döttrar och vänner - det vi berättar för dem har gett oss lika många nya medlemmar som Trädgårdsmässan och Hemträdgården tillsammans!

Se sammanställning av svaren nedan.

SAMMANSTÄLLNING MEDLEMSENKÄT - HÖSTEN 2019

1. Hur hittade du Tyresö Trädgårdssällskap?

Genom en affisch 2
Genom en annan förening  8
Genom en granne, dotter, bekant som är medlem 18
Via RST (Mässan, Hemträdgården) 18
Via Facebook 1
Via Internet 11
Via Växtloppis och Tusen Trädgårdar 4
Via Lokaltidningen 9
Via jobbet 2

2. Vad fick dig att bli medlem i Tyresö Trädgårdssällskap?

Övergick från annan förening  4
Flyttat hit, fått egen trädgård/fått mer tid att odla 5
Såg vårt programblad 7
Triggade på rabatter och föredrag 1
Brev från föreningen 1
Trädgårdsintresse, vill odla, byta erfarenheter 24
Det var närmaste lokalföreningen 11
För att stödja föreningen och få info om odling 1
För att få se andras trädgårdar 1
Verkade vara en trevlig/kul förening/bra rykte 14

3. Medlemmarnas trädgårdsprofil.

Är nybörjare 4
Har viss erfarenhet 34
Har lång erfarenhet 34
Odlar på villatomt/-trädgård 55
Odlar på radhusträdgård/liten trädgård 17 (inkl 2 fritidshus)
Odlar på balkong/terrass 7
Odlar på kolonilott 8

4. Specialintressen inom trädgård?

Som frågan var ställd kan vissa ha svarat utifrån vad de kan – andra vad de vill lära mer om. 

Grönsaker/ätbart 17
Planering, anläggning, design 10
Perenner/blommor 11
Mormorsväxter/Kulturväxter 5
Växthusodling 3
Frösådder 2
Insekter 2
Läkeväxter/örter 2
Bambu
Bekämpning
Buskar och träd, små
Feng Shui
Fruktspaljéer
Giftfri odling/Permakultur
Gräva, skapa/fota/måla …..
Gödsling
Hållbart
Krukodling
Lättskött trädgård
Pioner
Rosor
Rådjurssäkert
Samplantering blommor och grönsaker
Sparris
Trädbeskärning
Woodlandväxter

Om deltagande i TTS-aktiviteter

25 personer deltar ofta - 26 pers deltar ibland
17 deltar sällan och 8 pers har aldrig deltagit. 

Kommentarer om varför man inte deltagit så ofta eller aldrig 

Svårt få tiden att räcka till / bortrest mkt / långa resor till jobbet 17
Ålder och kärmpor 3
Går inte på tisdagar/Tiderna passar inte 2
Ny – inte hunnit så mycket än
Undviker kvällsaktiviteter
Hoppas kunna delta mer framöver
Glömmer bort och kommer för sent
Bra om inte alla aktiviteter är på samma veckodag
Inspirationsföredrag är kul, men jag behöver kunskap.

Kommentarer från de som deltar ofta/ibland

Trevligt och bra arrangemang på bussresorna
Mycket bra föreläsningar, bra variation (3)
Lagom tätt i almanackan
Bra, varierat program och trevlig stämning (2)
Alltid intressanta föredrag och trädgårdsintresserade människor
Bra program och bussutflykter
Bra föredrag TTS är fantastiskt, beundrar styrelsens engagemang
De som lägger upp programmen är jätteduktiga
Proffsiga arrangemang och intressanta program /föredrag /föreläsare Bra och enkelt arrangemang
Bra att ha lite olika veckodagar
Roligt att få se alla intressanta trädgårdar (2)
Träff för nya medlemmar var jättetrevligt (3)
Bra och givande föredrag om kompost.

6. Vilken typ av aktiviteter/evenemang uppskattar du mest?

 

Föredrag med tonvikt på kunskap 63

Föredrag med tonvikt på inspiration 56

Work Shops och praktiskt arbete 16

Trädgårdsbesök i olika former 48

Att byta fröer, plantor mm 40

7. Aktiviteter som du saknar i vår förening.

14 personer är helt nöjda, och vi fick en del önskemål!

Mer hantverk, skapa saker, Workshops
Besök i medlemmars trädgårdar
Öva ympning
Ge varandra tips och idéer
Samtalsgrupp för att utbyta idéer och erfarenheter om t ex grönsaksodling
Bilda mindre grupper med vana (faddrar) och nybörjare – för erfautyte
Rosor och pioner

 

Studiecirkel
Om trädgårdens ekosystem med växter, insekter, djur
Permakultur
Hur man planerar en trädgårdsyta
Växtbytardag bara för medlemmar – med ovanliga växter
Föredrag på dagtid
Saknar vem man kan fråga om råd
Skapa fler trädgårdsvandringsgrupper