Styrelsen


Styrelsen 2023


Ordförande

Riitta Johansson,

08 770 7412

Sekreterare


Eva Tollefors Burkhard


0703 679 922

Ledamot


Anna Grape


0730 893 226

Suppleant


Ulrika Hedbom


0736 800 855

Vice ordförande 

Lena Hjelmérus

0704 848 985

Ledamot


Cissi Nirstedt


0704 333 380

Suppleant


Mariana Nyman Sjöberg


0733 225 449

Kassör

Marita Beckeman

0737 602 886

 Ledamot


Pronoti Carlsson


0723 320 048

Suppleant


Marianna Wigge


0707 574 411

Styrelsen 2023 från vänster Mariana, Eva, Pronoti, Marita, Riitta, Ulrika, Marianna, Anna, Lena & Cissi

Revisor

Gunnel Sjöstedt Karlsson

Ordinarie/samman kallande

08 773 28 27

Revisor

Kerstin Segefjord

08 770 22 01

Revisorsuppleant

Karin Sonesson

0706 901 586 

Valberedningen

Lena Axelsson

0703 007 454

Sammankallande


Valberedningen

Lena Söderholm

0708 301 400

Valberedningen

Per Shultzén

0703 433 883