Vill du hjälpa till?

Stort tack till alla medlemmar som hjälper till!

Styrelsen vill tacka alla som hjälpt till med bakning, servering, växtloppis, affischering, planering etc under året.

Du kanske också vill komma med på vår Hjälp-lista?Hör i så fall av dig till Marita 08 653 1445.

Vill du vara med i syrelsen, se nedan!

Vill du vara med i TTS styrelse?

Styrelsen planerar, organiserar och genomför aktiviteter, såsom föredrag, frö-byten, växtloppis, trädgårdsbesök, workshops etc.

Vi har en diger idébank och en bra metod för att stämma av medlemmarnas prioriteringar.

Vi gör reklam om föreningen och våra aktiviteter, håller ordning på pengar, och dokumenterar verksamheten. Och allt görs helt ideellt.

Vi har 10 -12 styrelsemöten per år hemma hos varandra och det är inte speciellt formellt, mer som arbetsmöten. Vi har roligt och det avspeglar sig nog i vårt program. Nöjda medlemmar är vårt mål och vår belöning.

Inriktningen är att varje ordinarie ledamot ska ha en uppgift eller roll, ev. kombinerat med temporära uppgifter i en arbetsgrupp eller som ”program-ledare” för någon aktivitet.

Kontakta Lena Axelsson i valberedningen om du är intresserad och vill veta mer - eller ordföranden Riitta Johansson raittanj@hotmail.com.

Se vilka som ingår i styrelsen nu

Under kaffepausen lägger vi undan alla papper - eller byter bord  - då har vi bara trevligt

Under kaffepausen lägger vi undan alla papper - eller byter bord - då har vi bara trevligt