Vad gör vi i TTS?

Vad gör vi i föreningen?

Som medlem i Tyresö Trädgårdssällskap får du möjlighet att träffa andra trädgårdsintresserade i närområdet, och göra saker tillsammans. 

T ex så kan man gå med i en grupp som träffas i varandras trädgårdar och diskuterar olika områden som deltagarna själva bestämmer. Ett jättetrevligt sätt att utbyta erfarenheter och få tips och idéer.

Du kan också delta i våra inspirerande föredrag till reducerad avgift. Och det gäller även make/maka eller sambo. Vi brukar ha fyra-fem föredrag om året, på teman som medlemmarna själva föreslagit och poängsatt. 

Trädgårdsbesök är en annan aktivitet som brukar vara populärt. Både i närområdet och på dagsresa med buss. 

Ibland har vi workshop med inriktning på att göra "konstiga" saker för trädgården, växtstöd, dekorationer, rabattkanter och liknande.

Vi har också haft stenmarknad hos en lokal trädgårdsanläggare, som ville rensa sitt lager. Då fick vi köpa marksten jättebilligt.

Ett par somrar samlades ett antal medlemmar i Trädgårdsrallarprojekt för att hjälpa varandra med lite långtråkiga trädgårdsprojekt - det går både fortare och lättare när man är flera. Ett mycket trevligt sätt att umgås, dessutom!

De som ofta deltar i våra evenemang är väldigt nöjda, med föreningen! Och dra dig inte för att komma med egna förslag på aktiviteter. 

Trädgårdsrallarna i farten hos en av gängmedlemmarna.

Trädgårdsrallarna i farten hos en av gängmedlemmarna.